Tietoa mainostajalle › Tietosuojaseloste ›
, , , ,

Lapsi mukaan työpaikalle

17.11.2016

Tällä viikolla vietetään YK:n lapsen oikeuksien viikkoa ja huomenna perjantaina lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö kannustavat suomalaisia ottamaan lapsensa mukaan työpaikalle. Kuulin aiemmin tällä viikolla asiasta ja päässäni syttyi heti lamppu. Pikku-F ehdottomasti mukaan perjantaina töihin. F on aiemmin ollut mukana lauantain kodin ja koulun päivässä. Sitä intoa, mikä pienellä ihmisellä on päästessään touhuamaan oikeaan kouluun ja vielä isojen oppilaiden kanssa. Tänään otettiin jo päiväkodista penaali mukaan.

Mielestäni tällainen päivä ja ennenkaikkea sen idea on todella tarpeellinen. On hienoa, että lapset, pienet tai isommat näkevät missä heille tärkeät ihmiset työskentelevät ja millainen se ”ammatti-vanhempi” oikein onkaan. Tuntuu mukavalta, että nyt myös kollegat voivat moikata sitä pikkuneitiä, joka usein puheissani esiintyy.

Kerroin oppilailleni perjantaina saapuvasta pikkuvieraasta ja miten liikuttavan hellyttävä oli vastaanotto. ” Voiko F istua mun vieressä? ” ” Voinko antaa F:lle mun vanhoja Littlest Pet Shoppeja?” ” Saadaanko leikkiä välkällä F:n kanssa? ” Varmasti mukavaa vaihtelua myös luokalleni. Ystävällinen eskariope monistikin minulle valmiiksi tehtäviä, joita pikkumimmi voi huomenna omassa pulpetissaan touhuta. Vaikka hän itse olisi tietysti halunnut tehdä vitosluokkalaisteni kanssa suorakulmion pinta-alan laskemista. Välitunneille iskä ei saa tulla mukaan ja ruokalassa hän haluaa itse ottaa oman annoksensa. ” Kyllä mä osaan, oon jo iso tyttö.”

Kyllä, ensi vuonnahan tämä iso tyttö aloittaa oman koulutaipaleensa. Huomenna luvassa on hieman lyhyempi koulutaival ja odotan huomista päivää itsekin ihan kamalasti. Kerroin F:lle, että päivä alkaa uskonnon tunnilla. ” Jes, pääsen kuulemaan enemmän siitä Jeesuksesta…”

Mitä mieltä olette tämmöisestä tempauksesta?

-Esko-

Loppuun vielä Unicefin sivuilta otettu lainaus. Lasten oikeudet lyhennettynä:

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.

5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.

6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.

7. Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja viivyttelemättä.

11. Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset maasta.

12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

13. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.

14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Valtion tulee kunnioittaa vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä.

15. Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.

16. Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa.

17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa.

19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.

21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto.

22. Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän tässä sopimuksessakin lueteltujen oikeuksiensa toteutumisesta.

23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.

25. Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee tarkistaa ajoittain.

26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.

27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.

28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

29. Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta.

30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.

31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.

33. Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä.

34. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa.

Artiklat 34. ja 35.: kts. lisäpöytäkirja koskien lapsikauppaa ja lasten hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa

36. Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä.

37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rankaista julmalla tai halventavalla tavalla. Lapsen vangitsemista on käytettävä vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta on kohdeltava inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden.

38. Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia. (Ikäraja nostettu lisäpöytäkirjassa viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.)

Artikla 38: kts. lisäpöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin

39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä.

40. Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen.

41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava.

42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.

43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.

44. Valtioilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti lapsen oikeuksien toteutumisesta.

45. Erityisjärjestöillä, UNICEF:illa ja muilla YK:n elimillä on oikeus ja velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa.

46. – 54. Nämä artiklat koskevat sopimukseen liittymistä, sen voimaantuloa ja muutoksia.

Comments (9)

You Might Also Like

9 Comments

 • Reply Ida 17.11.2016 at 20:04

  Onpa kivaa että toteutat tuon päivän, varmasti kiva kokemus itse kullekin! 🙂

  • Reply Esko Kyrö 17.11.2016 at 21:28

   No, varmasti tulee olemaan…✌

 • Reply Tuuli 18.11.2016 at 08:39

  Mahtavaa että osallistut, kerro ihmeessä miten päivä meni!

  • Reply Esko 18.11.2016 at 16:22

   Heippa! Päivä oli todella mukava, kaikinpuolin. Tästä varmasti vielä kirjoittelen….Mukavaa viikonloppua!!

 • Reply minttu 18.11.2016 at 09:09

  Mahtava idea! Tulee varmasti kiva päivä kaikille!

  • Reply Esko 18.11.2016 at 16:23

   Heippa Minttu!
   Idea todella hyvä ja päivä oli todella kiva ja varmasti ikimuistoinen!!…Mukavaa viikonloppua!

 • Reply Heidi 18.11.2016 at 16:11

  Sinänsä hyvä idea, että lapsi näkee mitä vanhemmat tekevät työkseen ja toimeentulonsa eteen. Sitten ihan tapauksista riippuu, miten päivä onnistuisi käytännössä lasten kanssa. Minulla on kolme alle kouluikäistä ja jos ottaisin heidät töihin mukaan, voisi työt jäädä tekemättä kun kaitsisin lapsiani :). Joten vien heidät mielellään päiväkotiin ja ehkä vanhempana sitten mukaan töihin. Mutta kerro ihmeessä miten teidän päivä meni ja kivaa alkavaa viikonloppua!!

  • Reply Esko 18.11.2016 at 16:24

   Heippa Heidi!
   Tässähän voi jaotella. Yksi lapsi kerrallaan, vuoden välein..:) Päivä meni todella kivasti, kaikinpuolin. Varmasti tästä vielä kirjoittelen. Mukavaa viikonloppua!!

 • Reply Perjantain vanhat: Sydän, ankkuri ja risti – E2O 23.11.2018 at 19:37

  […] perjantaina järjestettiin ensimmäistä kertaa Lapsi mukaan töihin-päivä. Toivon ja myös varmasti moni lapsi toivoo ettei tempaus jäänyt vain kertaluontoiseksi […]

 • Leave a Reply

  Categories

  Archives