Tietoa mainostajalle › Tietosuojaseloste ›
Browsing Tag

mallikansalainen

, , , , , ,

Tatskoilla ja vielä toistaiseksi värähtävillä viisareilla

1.4.2017

On taas aika kaivaa esiin nuoren Kajaanissa asuneen tutkijan aikaansaannos. Tutkimus, jota voi näin aprillipäivänä verrata jopa Sokratekseen, ehkäpä Nietzscheen, vaikkei tämä nuori tutkija niinkään kiinnittänyt huomiota ihmisen moraalikäsitykseen tai aikalaisdiagnostiseen filosofiaan. Lähes tasan kymmenen vuotta sitten tämä tutkija viimeisteli tutkimuksen; Opettajaan kohdistuvat ulkoiset vaatimukset ja roolimalliodotukset- luokanopettajien ajatuksia ammattiinsa kohdistuvista ulkoisista vaatimuksista ja roolimalliodotuksista- 

Kirjoitin menneellä viikolla postauksen, jossa leikittelin kielikuvalla viisareiden värähtämisestä. Tämä aiheutti kommenttikentässä hyvää ja asiallista keskustelua. Kiitos kaikille siihen osallistuneille. On hienoa huomata, että kirjoitukset herättävät ajatuksia. Itselläni tämä herätti myös ajatuksia ja kaivoinkin kymmenen vuotta sitten tekemäni tutkimuksen esille. Liippasi läheltä aihetta, jota keskusteluissa puhuttiin. Ohessa muutamia nostoja kandidaatintyöstäni.

” Opettaminen on vuorovaikutuksellista toimintaa. On tärkeää, että opettajalla on selkeä käsitys omasta arvoperustastaan ja ihmiskäsityksestä. Pohjimmiltaan opetustapahtuma on luova tapahtuma, jossa opettajuuden persoonalliset elementit nousevat esiin. Opettajuuden persoonallisten elementtien on ajateltu muodostuvan innosta, mielikuvituksesta tai luonteen korkeatasoisuudesta. (Koponen 1998.) “ Korostan itse aina opettajana aitoutta. Uskallusta olla oma itsensä. Vahvuuksineen ja heikkouksineen. Iloineneen ja suruineen. Oman persoonan esiin tuominen luokan edessä on mielestäni yksi suurimmista vahvuuksistani opettajan työssä.

” Opettajan yhtenä tehtävänä on edustaa yhteiskunnan arvoja ja moraalia. Opettaja ei voi selvitä tehtävistään ainoastaan didaktisen ja pedagogisen tietämyksen varassa. (Laine 2004, 14.) Hänellä tulee olla hyvin laaja tietämys ympäröivästä ja yhteiskunnassa tapahtuvista asioista.” Tein tutkimukseni vuonna 2007. Ennen Instagramia, Youtubea, Snapchattia ym. sosiaalisen median ilmiöitä. Koen, että ympäröivän maailman observointi ja ajassa eläminen on vuonna 2017 vielä entistäkin tärkeämpää. Täytyy olla hyvin perillä lasten ja nuorten mielenkiinnonkohteista. Däpit ja snäpit haltuun siis, ihan 5/5!

” Vuonna 1861 Suomen kansakoulun isän Uno Gygnauksen mukaan opettajan tuli aina näyttää nuorisolle esimerkkiä kristillisessä elämässä sekä koettaa säädyllisellä käytöksellä, nuhteettomalla elämällä, opettavaisella seurustelulla ja hyödyllisellä ohjauksella hankkia lasten ja nuorten keskuudessa arvonantoa, jota ilman heidän toimintansa ei koskaan voi käydä siunaukselliseksi. (Simola 1995, 233-234.)” 

Uno oli varmasti hieno mies. Ilman Unon panosta tuskin olisi Suomessa näin arvokasta koulutusjärjestelmää. Toivon kuitenkin, että Unon luoma käsitys opettajasta olisi edes hieman murentunut näin 156 vuotta myöhemmin.

Tatskoilla ja onneksi vielä toistaiseksi värähtävillä viisareilla!

-Esko-

// Kuva: Amanda Aho //

Comments (21)

Categories

Archives